nl fr

Juridische kennisgeving

COBATIM NV heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en spant zich er voor in de inhoud regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden of verouderde informatie bevat.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor op enigerlei wijze ontstane directe, incidentele of indirecte schade, verplichting of verantwoordelijkheid voortvloeiend uit informatie op onze website en zijn op generlei wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website.

In het geval links tot stand worden gebracht met andere websites, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Alle persoonlijke gegevens die wij van de website verkrijgen zullen enkel voor intern gebruikt worden. Conform de Belgische wet op de privacy kunt u steeds de persoonlijke gegevens die wij van u bijhouden opvragen.