nl fr

Waarom prefab

Het toepassen van prefab beton heeft vele voordelen, die door steeds meer architecten, studiebureaus, aannemers en opdrachtgevers worden erkend. Deze troeven worden des te groter, naarmate in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerpproces nagedacht wordt over het toepassen van prefab betonelementen. Een aantal hiervan worden hieronder toegelicht.

Superieure kwaliteit

Prefab betonelementen worden in fabricagehallen geproduceerd en zijn onderworpen aan strikte interne en externe procedures in verband met de controle op de kwaliteit. Weersinvloeden hebben nagenoeg geen invloed op de kwaliteit. De bekistingssystemen zijn ontworpen om een grote flexibiliteit te koppelen aan een hoog kwaliteitsniveau. Als gevolg hiervan hebben prefab betonelementen een hoge brandweerstand.

Betrouwbare levertermijnen

Doordat weersinvloeden veel minder impact hebben, is de productieplanning veel betrouwbaarder dan in het geval van storten op de werf.

Betere voorbereiding

De productie van prefab betonelementen gebeurt steeds op basis van door de klant goedgekeurde productietekeningen. Als gevolg hiervan moet in een vroeger stadium worden nagedacht over de beste uitvoering. Doordat een dialoog ontstaat tussen de verschillende betrokken partijen (architect, studiebureau, aannemer, producent) is de kans op een beter doordachte oplossing groter. Ad hoc beslissingen op het laatste moment, die steeds handen vol geld kosten, worden op deze manier vermeden.

Kortere bouwtijd

Er kan veel beter rekening gehouden worden gehouden met de noodzakelijke uithardingstijd van de elementen bij het opstellen van de uitvoeringsplanning. Verschillende elementen kunnen gelijktijdig worden geproduceerd, zonder dat er rekening moet worden gehouden met de afhankelijkheid inzake hardingstijd. Bovendien is deze hardingstijd bij prefab productie veel stabieler dan bij productie op de werf als gevolg van het ontbreken van de weersinvloeden. Steeds vaker worden ook allerlei nutsleidingen onmiddellijk voorzien in het prefab betonelement of worden verschillende kleinere elementen vervangen door één groter element zoals dat het geval is bij gevelkaders.

Eenvoudiger organisatie van de werf

De producent van prefab betonelementen neemt heel wat zorgen van de werfleiding op zich. Deze laatste moeten enkel nog nadenken over de meest accurate montagevolgorde. Organisatie van personeel en materiaal om te bekisten, wapening aan te brengen, beton te storten, ... het behoort allemaal tot het verleden.

Minder ruimte nodig om de werf

Doordat de prefab betonelementen op afroep kunnen worden aangeleverd is veel minder opslagruimte op de werf noodzakelijk.

Sociaal vriendelijk

De vakmensen van de prefab betonproducent werken in geconditioneerde omstandigheden, beschut tegen de weersinvloeden. Eveneens kunnen de veiligheidsprocedures veel gemakkelijker uitgevoerd en opgevolgd worden. Er is veel meer mogelijkheid om de productie op een ergonomisch betere manier te organiseren. Als gevolg van dit alles zijn er aantoonbaar minder arbeidsongevallen.